İsim:  alzheimer-plak-olusumu.jpg
Görüntüleme: 72
Büyüklük:  20,8 KB (Kilobyte)

İnflamatuvar mediyatör Alzheimer hastalığında plak oluşumunu artırıyor

Alzheimer hastalığı, ilerleyici kognitif bozukluğa ve bellek kaybına neden olan, yıkıcı bir nörodejeneratif bozukluktur. Neuron dergisinde yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, nöroinflamasyon ve beyindeki patolojik değişiklikler arasında daha önce fark edilmeyen bir ilişki mevcut. Bununla birlikte, çalışmada Alzheimer hastalığının (AH) tedavisi için yeni bir terapötik hedef de keşfedildi.

Alzheimer hastalığı, beyinde anormal amiloid beta (Aß) protein plaklarının ve tau proteininden oluşan nörolif yumaklarının birikimi sonucunda meydana gelir. Bu bilinen belirtilerin yanı sıra, nöroinflamasyonun da hastalığa önemli düzeyde katkıda bulunduğu saptanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda, Alzheimer hastalığının inflamasyon artışı ve nöronlarda nitrik oksit sentezinin (NOS2) tetiklenmesi ile ilişkili olduğu bulunmuştu. NOS2’nin de, nörodejenerasyon ile ilişkili olan nitrik oksit (NO) üretimine neden olduğu bilinmektedir.

Nitrik oksidin en önemli belirtilerinden biri de, protein birikimine neden olan yapısal değişiklikleri tetikleyebilen posttranslasyonel bir protein modifikasyonu olan tirozinin nitratlanmasıdır. Çalışmanın baş yazarı, Almanya Bonn Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Michael T. Heneka, NOS2 ekspresyonunun, müteakip NO üretiminin ve ortaya çıkan ürünün Aߒyi nasıl değiştirdiğini henüz bilmediklerini açıkladı. Dr. Heneka, Aߒnin AH patolojisine katkıda bulunduğunu ve hastalığın ilerlemesine neden olabileceğini belirtti.

Dr. Markus P. Kummer ve meslektaşlarının yürüttüğü çalışmada, araştırmacılar Aߒnin yeni bir NO hedefi olduğunu keşfetti. Hastalık sürecinde fare modeli üzerinde Aߒyi gözlemleyen araştırmacılar, modifikasyon ile insanda Aß birikiminin fazlalaştığını ortaya koydu. Bununla birlikte, genetik mutasyonlu AH’li farelerin beynine enjekte edildiğinde, Aߒnin amiloid plak tabakasının oluşumunu tetiklediğini gözlemledi.

Dr. Heneka, çalışmada Aß modifikasyonuna yol açan yeni bir mekanizma olan tirozin nitrasyonunu keşfettiklerini ve Aß kaskadı ve NOS2 aktivasyonu arasında neden-sonuç ilişkisi olabileceğini belirtti ve ekledi: “Nitratlı Aߒnin erken Aß plak oluşumunun bir belirteci olabileceğini düşünüyoruz. Daha da önemlisi, bu keşif AH tedavisi için ümit verici bir gelişme olabilir. Spesifik NOS2 inhibitörlerinin kullanılması ile bu alanda yeni bir tedavinin önü açılabilir.”

KAYNAK: Nitration of Tyrosine 10 Critically Enhances Amyloid ß Aggregation and Plaque Formation. Markus P. Kummer, Michael Hermes, Andrea Delekarte, Thea Hammerschmidt, Sathish Kumar, Dick Terwel, Jochen Walter, Hans-Christian Pape, Simone König, Sigrun Roeber, Frank Jessen, Thomas Klockgether, Martin Korte, Michael T. Heneka. Neuron, 2011; 71 (5): 833-844 DOI: 10.1016/j.neuron.2011.07.001