Diş çürüklerinin Zararları

Diş çürükleri sadece estetik açıdan ya da diş ağrıları yönünden bizi ilgilendiren durumlar değildir. Birçok zararı mevcuttur.
Diş çürükleri, dişimizde bulunan bakterilerin diş üzerindeki kırıntıları parçalayıp, kırıntı içinde yer alan proteinlerden oluşan asitler sonucu oluşan yapılardır. Bakteriler yiyceklerdeki şekeri parçalayıp laktik asite çevirir. Buda zamanla tartara ve diş çürüğüne neden olur. Diş çürüklerinin diş ve diş eti hastalıklarıdışında, kalp, solunum yolu gibi bir çok hastalığada sebep olduğu düşünülmektedir.
Diş çürükleri başta çürük olan diş olmak üzere ağzımızdaki bütün dişlere zarar verebilir. Her hangi bir dişimizde çürük varsa, bu çürüğün diğer dişlere sıçraması mümkündür. Diş çürükleri bunun dışında, ağız ve diğer sindirim organlarına da zarar verebilir. Başta diş eti olmak üzere diş çürükleri; ağızda yaralara, diş etinde tahribata ve kanamalara, ağız kokusuna ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bunların dışında en tehlikelisi ise sık görülmese dahi diş çürüklerinin kalbe yaptığı tahribattır.

Diş Çürüğünün Kalbe Etkisi
Diş üzerindeki bakteriler parçaladıkları asidi diş içindeki damarlar yolu ile kana aktarabilirler. Bu kanlar yoğun asit içeren kirli kanlardır. Asit içeren kirli kanlar, kan dolaşımına katılması sonucu, kalp çarpıntılarına ve kalp hastalıklarına yol açabilir. Diş etlerinde plak oluşması ile, diş etlerini besleyen kan damarlarında plak oluşabilir. Zamanla bu diş eti kan damarlarının duvarlarına zarar vererek damarın içine doğru ilerleyebilir. Yoğun diş çürümesi yaşayan bir kiside eğer sol kolunda ve ya sol göğüs etrafında ağrılar oluşuyorsa bu kalp krizi riski anlamına gelebilir.
Diş çürükleri genelde ağrı yapmadığı sürece halkımız tarafından pek önemsenmeyen bir hastalık olarak görülür. Kişi bir dişi çürüse dahi yemek yemeğe devam edeceğinden çürüğü pek önemsemeyebilir. Ancak oluşan çürük başta diş ve diş eti hastalıkları olmak üzere bir çok hastalığa yol açabilir.
Diş ağrısı genelde hastanın dişindeki çürük diş sinirlerine ulaşması sonucu sinirlerde meydana gelen tahribattan kaynaklanır. Dişlerimiz ağrımasa bile eğer ağzımızda çürük varsa, o çürük etrafında yoğun asit oluşmaktadır. Bu asitler tedavi edilmesse kana karaşıp kalp çarpıntılarına yol açabilir.