İnsan yapısında terleme fonksiyonlarını yapan ter bezleri vardır bunlar "Apokrin" ve "Erkin" olmak üzre iki gruba ayırabiliriz. Apokrin Ter Bezleri: Genelikle koltuk altı bikini kasık ,meme ve göz kapaklarında bulunurlar. Ekrin Ter Bezleri; Avuç içi ayak tabanları saç diplerinde bulunurlar.

Terbezi iltihabı hastalığı genelikle ergenlik sonrası ve 25-45 yaş gruplarında sıklıkla görülebilen enfeksiyon hastalığıdır. Ancak bu enfeksiyon bölgelerde aynı hasasaiyeti göstermez. Örneğin Apokrin Terbezi iltihabı kotultuk altında yumru fazla büyümediği için çıban hemen patlar ve akıntı olur. Ekrein Terbezi iltihabı ise ise yumru biraz daha büyür. Özellikle Ensede olanlar fazla ğrıy a neden olur. Bazen ağrı öylesine şiddetleniyorki boyun haraketini bile engeleyebiliyor.