Hastanın hekime anlatmış olduğu şikayetler reflünün anlaşılmasında en önemli kriterden biri olsa da, Özafagoskopi işlemi ile reflünün kesin tanısı konur ve hasta için en uygun tedaviye başlanır. Reflü uzun süreli bir hastalıktır ve hastalar bu sorundan kurtulmak için yaşam şartlarında bir takım değişikler yapmalıdır. Bilhassa aşırı kilolu kişiler egzersiz ve diyet yaparak fazla kilolarından kurtulmaya çalışmalıdır.

Ayrıca reflü hastaları sigaradan da uzak durmalıdır. Geç saatte ve aşırı yemekten kaçınılmalı, yemekten sonra 2 - 3 saat boyunca yatılmamalı. Yatarken yatağın baş tarafı yükseltilmeli.


Gastroözafagial reflü tedavisiReflü tedavisinde ilk aşama ilaç tedavisidir. Yoğun ilaç tedavisi ile hastaların tamamına yakını iyileşir. Ancak ilaçla tedavi reflüye yol açan bozukluğu düzeltmez. Şikayetler bir süre sonra tekrarlar. Reflü uzun süreli bir hastalık olduğundan ilaç tedavisi hastaların tüm yaşamı boyunca gerekli olabilir. Bir yaşam boyunca sürecek tedavinin pahalı oluşu ve psikolojik etkileri, yaşam kalitesindeki bozukluğun devamı (yeme içme alışkanlıklarının kısıtlanması), yemek borusunun alt ucunda hasarın devam ettiğinin gösterilmesi, cerrahi olarak tedaviyi gerekli kılar. Cerrahi tedavi hastalığın nedenini de ortadan kaldırdığı için hastaların tamamına yakınında kalıcı çözüm sağlar.Özellikle uzun süredir reflü şikayeti olan hastalarda reflünün yemek borusunun alt ucunda yol açtığı değişiklikleri gösterir. Değişime uğramış alanlardan biyopsi (parça) de alınabilir. Reflü hastalığında şikayeti şiddetli olup endoskopisi normal hasta olabileceği gibi; hiç bir şikayeti olmayan hastada ciddi endoskopik bulgular da saptanabilir. 24 saat boyunca yemek borusuna kaçan asit miktarının ölçülmesi (intraözafajeal pH monitorizasyonu: Mide içeriğinin yemek borusuna olan kaçışının süresi ve şiddetinin gösterilmesidir). Bazı vakalarda ileri incelemeler kullanılabilir (kontrastlı radyografik incelemeler, mide boşalım çalışmaları gibi).

Sigara içilmemeli.
Geç saatte ve aşırı yemekten kaçınılmalı, yemekten sonra 2 - 3 saat boyunca yatılmamalı


Yatarken yatağın baş tarafı yükseltilmeli.

Gastroözafagial reflü tedavisi
Reflü tedavisinde ilk aşama ilaç tedavisidir. Yoğun ilaç tedavisi ile hastaların tamamına yakını iyileşir. Ancak ilaçla tedavi reflüye yol açan bozukluğu düzeltmez. Şikayetler bir süre sonra tekrarlar. Reflü uzun süreli bir hastalık olduğundan ilaç tedavisi hastaların tüm yaşamı boyunca gerekli olabilir. Bir yaşam boyunca sürecek tedavinin pahalı oluşu ve psikolojik etkileri, yaşam kalitesindeki bozukluğun devamı (yeme içme alışkanlıklarının kısıtlanması), yemek borusunun alt ucunda hasarın devam ettiğinin gösterilmesi, cerrahi olarak tedaviyi gerekli kılar. Cerrahi tedavi hastalığın nedenini de ortadan kaldırdığı için hastaların tamamına yakınında kalıcı çözüm sağlar.