BİTKİSEL İLAÇLARIN REÇETELENDİRİLMESİ VE SATILMASI ÖNERİLERİ
Bakanlığın ilgili kurumunun üzerinde çalıştığı tıbbı açıdan uygunluğunda mutabık kalınan bitkisel ilaçların reçetelendirilmesi ve SGK SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) tebliğine alınarak bedellerinin kimyasal kökenli ilaçlarla aynı şekilde ödenmesi sağlanmalıdır.

Hasta doktor seçer gibi tedavi yöntemini ve kullanmak istediği ilaçları kimyasal veya bitkisel olarak seçebilmelidir.Bu konuda sorumluluk bir tedavi sözleşmesine bağlı olarak doktor ve hasta arasında paylaşılmalıdır.

Akabinde reçetelerin ödenmesi sadece SGK anlaşmalı eczaneler tarafından yapılmalıdır.
Özel sağlık sigortaları yönetmeliğinde değişiklik yapılarak geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp hizmetleri ile bitkisel tedavi reçetelerinin ve kürlerinin sigorta kapsamına alınması sağlanmalıdır.
Eşit rekabet ilkeleri kapsamında GDO suz-hormonsuz-helal sertifikasına sahip olmak şartı ile aktarlarda satılan ürünlerin eczanelerde de satılması sağlanmalıdır.

Eczanelerin ve medikal firmaların reklam yasağı ve internet üzerinden satış yasağı kaldırılmalıdır.
Eczaneler internet ortamında alternatif tedavi kitapları, bitkisel ilaç-aktariye ürünü-vb gibi yardımcı sağlık gereçleri satabilmelidir.
Eczane ve aktar yetki belgesi,oda kaydı olmayan-vergi mükellefi olmayan vb.şartları taşımayan kişilerin veya kurumların internet ortamında bitkisel-kimyasal ilaç vb. medikal malzeme satmaları yasaklanmalıdır
.
HASAN BAŞAR.